Privacy Policy

Privacy Policy

Algemene informatie en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Vriendly eV
Michael Kneifel
Grippekovener Str.2
50354 Huerth

De verantwoordelijke instantie alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijv. Namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de intrekking is een informele melding per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om bij een inbreuk op de gegevensbescherming een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht om gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de oorsprong van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te allen tijde binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de contactopties die in dit verband in de juridische kennisgeving worden vermeld en voor verdere vragen over persoonlijke gegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als site-exploitant stuurt te beschermen, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van het serververzoek
  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de intrekking is een informele melding per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen behoefte meer is aan gegevensopslag. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons wanneer u terugkeert
om onze website te herkennen.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies volgen, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt gesloten. Cookies deactiveren
kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Als de operator hiervan
Website, we hebben een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en soepel aanbieden van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze hierin opgeslagen
Gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder van de webanalyse-service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website
worden naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres opslaat in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
voordat u deze indient bij de Verenigde Staten In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzenden en daar inkorten. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om u te helpen de website te gebruiken
evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om ons andere diensten te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. De door Google Analytics verzonden gegevens worden niet samengevoegd
IP-adres met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn. U kunt ook gegevens verzamelen over uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres
verdere verwerking door Google voorkomen. U kunt dit doen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Details over de omgang met gebruikersgegevens vindt u bij Google Analytics in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren
van Google en van bezoekersgegevens van externe leveranciers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit kan via de advertentie-instellingen in uw Google-account of
door in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. De betalingsdienst wordt geleverd door PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevulde betalingsgegevens naar PayPal verzonden.

Uw gegevens worden naar PayPal verzonden op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG (verwerking om een contract na te komen). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht als u uw toestemming intrekt.

Sofortüberweisung

Onze website maakt betaling via "Sofortüberweisung" mogelijk. De aanbieder van de betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Met behulp van de "Sofortüberweisung" -procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen voldoen.

Bij betaling met "Sofortüberweisung" worden uw pincode en TAN naar Sofort GmbH gestuurd. De betalingsprovider logt vervolgens in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw rekeningsaldo en voert de overboeking uit. Een volgt
onmiddellijke transactiebevestiging. Uw verkopen, de kredietlimiet van uw rekening-courantfaciliteit en het bestaan van andere rekeningen en hun bezittingen worden ook automatisch gecontroleerd na inloggen.

Naast PIN en TAN omvat de verzending naar Sofort GmbH ook betalingsgegevens en persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens omvatten voor- en achternaam, adres, telefoonnummer (s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, verdere informatie voor betalingsverwerking
noodzakelijke gegevens. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw identiteit zonder enige twijfel vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen.

Uw gegevens worden aan Sofort GmbH doorgegeven op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG (verwerking om een contract na te komen). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken
mogelijk. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht als u uw toestemming intrekt.

Voor meer informatie over betalen met Sofortüberweisung, zie: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Google Web Fonts

Onze website gebruikt weblettertypen van Google. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Door deze weblettertypen te gebruiken, kunt u onze website naar wens presenteren, ongeacht welke lettertypen lokaal beschikbaar zijn. Dit wordt gedaan door toegang te krijgen tot de Google Web Fonts vanaf een Google-server in de VS en de bijbehorende overdracht van uw gegevens naar Google. Dit is uw IP-adres en welke pagina u heeft bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het optimaal presenteren en doorgeven van onze website.

Het bedrijf Google is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield". Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau te waarborgen.

Zie voor meer informatie over Google Web Fonts: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en meer informatie in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Bron: Configurator voor gegevensbescherming van mein-datenschutzbeauftragter.de