Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Allmän anmärkning och obligatorisk information

Namngivning av ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Vänlig eV
Michael Kneifel
Grippekovener Str. 2
50354 Hurth

Det ansvariga organet beslutar ensamt eller tillsammans med andra om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Vissa databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett. Ett informellt meddelande per e-post räcker för återkallelsen. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Som registrerad har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot dataskyddslagstiftningen. Den behöriga tillsynsmyndigheten med avseende på dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. Följande länk ger en lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part. Den tillhandahålls i ett maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Rätt till information, rättelse, blockering, radering

Du har rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, uppgifternas ursprung, dess mottagare och syftet med databehandlingen och, vid behov, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter när som helst inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser. Du kan kontakta oss när som helst med hjälp av kontaktalternativen som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Detta innebär att data som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning på adressraden "https://" i din webbläsare och på låssymbolen i webbläsarraden.

Serverloggfiler

Leverantören av webbplatsen samlar automatiskt in och lagrar information i serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Besökt sida på vår domän
  • Datum och tid för serverförfrågan
  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamnet på den åtkomstdator
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Kontaktformulär

Data som överförs via kontaktformuläret kommer att lagras, inklusive dina kontaktuppgifter, för att kunna behandla din förfrågan eller för att vara tillgänglig för uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

Uppgifterna som anges i kontaktformuläret behandlas uteslutande på basis av ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett. Ett informellt meddelande per e-post räcker för återkallelsen. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Data som överförs via kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller det inte längre finns något behov av datalagring. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

småkakor

Vår webbplats använder cookies. Dessa är små textfiler som din webbläsare lagrar på din slutenhet. Cookies hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert.

Vissa cookies är "sessionscookies". Sådana cookies raderas automatiskt i slutet av din webbläsarsession. Å andra sidan finns andra cookies kvar på din slutenhet tills du raderar dem själv. Sådana cookies hjälper oss att kontakta dig när du kommer tillbaka
att känna igen vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställningen av cookies. Många webbläsare kan konfigureras på ett sådant sätt att cookies raderas automatiskt när programmet stängs. Inaktiverar cookies
kan leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Inställningen av cookies, som är nödvändiga för att utföra elektroniska kommunikationsprocesser eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagn), sker på grundval av Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR. Som operatör för detta
webbplats har vi ett berättigat intresse av lagring av cookies för tekniskt felfritt och smidigt tillhandahållande av våra tjänster. Om andra cookies (t.ex. för analysfunktioner) sätts lagras dessa i denna
Integritetspolicy behandlas separat.

Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder "cookies". Dessa är små textfiler som din webbläsare lagrar på din slutenhet och möjliggör analys av webbplatsanvändning. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats
överförs till en Google-server och lagras där. Serverplatsen är vanligtvis USA.

Google Analytics cookies sätts på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera vår webbplats och, om nödvändigt, reklam.

IP-anonymisering

Vi använder Google Analytics i samband med IP-anonymiseringsfunktionen. Det säkerställer att Google kommer att använda din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
förkortas innan överföringen till USA. Det kan finnas undantagsfall där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. Google kommer att använda denna information för vår räkning för att mäta din användning av webbplatsen
utvärdera, skapa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Det finns ingen sammanslagning av data som överförs av Google Analytics
IP-adress med annan data från Google istället.

plug-in för webbläsare

Inställningen av cookies av din webbläsare kan förhindras. Detta kan dock begränsa vissa funktioner på vår webbplats. Du kan också samla in data som rör din webbplatsanvändning, inklusive din IP-adress
efterföljande bearbetning av Google. Detta är möjligt genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som är tillgänglig via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in din data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att din data samlas in vid framtida besök på vår webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderhantering

För att till fullo kunna följa de juridiska kraven på dataskydd har vi slutit ett avtal om beställningshantering med Google.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Vår webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Den kan användas för att skapa rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad reklam
från Google och besöksdata från tredje part. Det är inte möjligt att tilldela uppgifterna till en specifik person. Du kan avaktivera denna funktion när som helst. Detta är möjligt via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller
genom att generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics, som förklaras i punkten "Invändning mot datainsamling".

PayPal

Vår hemsida tillåter betalning via PayPal. Leverantören av betaltjänsten är PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Om du betalar med PayPal kommer betalningsuppgifterna du har angett att överföras till PayPal.

Dina uppgifter överförs till PayPal på grundval av artikel 6 (1) (a) GDPR (samtycke) och artikel 6 (1) (b) GDPR (bearbetning för att uppfylla ett kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett.
Tidigare databehandlingar förblir effektiva i händelse av återkallelse.

Omedelbar banköverföring

Vår webbplats tillåter betalning via "Sofortüberweisung." Leverantören av betaltjänsten är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Med hjälp av proceduren "Sofortüberweisung" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra åtaganden.

Vid betalning med "Sofortüberweisung" överförs din PIN-kod och TAN till Sofort GmbH. Betalningsleverantören loggar in på ditt onlinebankkonto, kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo och gör överföringen. En följer efter
omedelbar transaktionsbekräftelse. Din försäljning, kreditgränsen för din checkräkningskredit och förekomsten av andra konton och deras saldon kontrolleras också automatiskt efter inloggning.

Utöver PIN och TAN inkluderar överföringen till Sofort GmbH även betalningsdata och personuppgifter. Dina personuppgifter inkluderar för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och vid behov ytterligare uppgifter för betalningshantering
nödvändiga uppgifter. Det finns ett behov av denna dataöverföring för att fastställa din identitet utom tvivel och för att förhindra bedrägeriförsök.

Dina uppgifter överförs till Sofort GmbH på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR (samtycke) och artikel 6 punkt 1 lit b GDPR (behandling för att fullgöra ett kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du redan har gett
möjlig. Tidigare databehandlingar förblir effektiva i händelse av återkallelse.

Du kan hitta information om hur du betalar med Sofortüberweisung på: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

Google Web Fonts

Vår webbplats använder webbteckensnitt från Google. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Genom att använda dessa webbteckensnitt är det möjligt att presentera den presentation av vår hemsida som vi önskar, oavsett vilka typsnitt som är tillgängliga för dig lokalt. Detta görs genom att hämta Google Web Fonts från en Google-server i USA och tillhörande överföring av dina data till Google. Det här är din IP-adress och vilken av våra sidor du har besökt. Google Web Fonts används på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett berättigat intresse av optimal presentation och överföring av vår webbplats.

Företaget Google är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield". Detta dataskyddsavtal är avsett att säkerställa överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Mer information om Google Web Fonts finns i: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about och ytterligare information i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Källa: Dataskyddskonfigurator från my-datenschutzbeauftragter.de